बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस ९८ कोटी रुपये मंजूर आमदार अतुल बेनके यांची माहिती

Written by

जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या टप्पा १ व टप्पा २ या पाणीपुरवठा योजनेस जल जीवन कार्यक्रमांतर्गत ९७ कोटी ७८ लक्ष १५ हजार रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याची माहिती जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांनी केली आहे.
आमदार अतुल बेनके म्हणाले जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा – १ व टप्पा – २ अशा योजनेला मान्यता मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे मागणी केली होती त्याअनुषंगाने भाग – १ यासाठी ३६ कोटी ३५ लक्ष ३४ हजार रुपये तर भाग – २ साठी ६१ कोटी ४२ लक्ष ८१ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत.
बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ उंब्रज, आळे, खामुंडी, गायमुखवाडी, पिंपरी पेंढार, नवलेवाडी, पिपळवंडी, वडगाव आनंद, संतवाडी, कोळवाडी, राजुरी, बेल्हे, गुळुंजवाडी, आणे, नळावणे, शिंदेवाडी, पेमदरा, आनंदवाडी या भागातील गावांना होणार असून सदर योजना मंजूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या समवेत वारंवार बैठका घेतल्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी सांगितले.
बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस ९७ कोटी ७८ लक्ष १५ हजार रुपये मंजूर झाले असून लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन सदर योजनेच्या कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी सांगितले.या साठी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग पवार यांनी वेळीवेळी पाठपुरावा केला होता.

Article Tags:
Article Categories:
All News · Braking News · News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares